Flagliste for Enevangen vest

Find denne liste på http://roenneholtparken.dk under fanen "Fælles", "Flagliste for Enevangen V".

Se regler for flaglisten nederst

Flagliste - børn i kursiv

Sidst revideret 22.03.2024
Måned Dag Husnr. Fødselar
Januar 22 E22 Emil
  29 E28 Leonora
  31 E32 Lukas
Februar 01 E36 Birte
  01 E42 Vilja
Marts 7 E30 Allan
  16 E6 Ida
April 11 E44 Gustaf
  12 E8 Stine
Maj 5 E42 Naya
  10 E36 Per
  22 E14 Maja
  22 E22 Katja
  28 E42 Elena
  30 E30 Sissel
Juni 01 E38 Steen
  08 E32 Jannie
  09 E8 Lisbeth
  09 E12 Pia
  13 E6 Hanne
  16 E28 Martin
  23 E42 Rakul
  24 E32 Frederik
  17 E28 Alexander
  29 E30 Maja
Juli 11 E34 Benjamin
August 19 E44 Margrete
  25 E42 Martin
  17 E14 Lone
September 07 E34 Julie
Oktober 08 E22 Alice
  22 E28 Mette
  23 E14 Jimmy
  30 E8 Nikolaj
November 08 E38 Karen
  11 E8 Preben
  20 E14 Tilde
  20 E32 Jes
December 8 E34 Alfred
  10 E52 Poul
  24 E44 Charlotte

Regler for flaglisten og flagning

Flaget sættes op kl. 8.00, dog ikke før solopgang. Nedtages ved solnedgang. Opsæt derefter vimplen.

Giv flaget videre til næste på listen straks efter nedtagningen. Er den næste ikke hjemme,

så læg en seddel i modtagerens postkasse om, hvor flaget kan findes.

Du er velkommen til også at flage på de officielle flagdage. Se dem her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200440

Ændringer og tilmeldinger

Meddel ændringer i flaglisten til Birte, E36 (mail til rosfeldt@os.dk) eller Gustaf, E44 (mail til kg@meldal.dk).

For nye beboere: Tilmeld jer flagliste hos Birte, E36, for et beskedent beløb, som bruges til at vedligeholde stang og flag.